پردیس محتوای الکترونیکی ربع رشیدی

پردیس محتوای الکترونیکی ربع رشیدی در راستای رونق بخشیدن به محتوای علمی و فرهنگی شبکه ملی کشور و در جهت اهداف سند راهبردی توسعه فناوریهای فرهنگی و همچنین دستیابی به سهم درآمد محتوای الکترونیکی و دیجیتالی کشور از سهم 35 هزار میلیارد یورویی تولید محتوای دنیا شروع به فعالیت نموده است

آشنایی بیشتر با پردیس

درخواست مشاوره رایگان

درباره پردیس تولید محتوای الکترونیکی

پیدایش فضای مجازی در چند دهه اخیر، یکی از بزرگترین نمادهای تحول جهانی است. رخدادی که تاثیرات شگرف آن هر روز در ابعاد مختلف بشری نمود بیشتری پیدا می کند. ورود فناوری اطلاعات در ساختار اداری، آموزشی و زندگی روزمره بشری موجب ظهور سرمایه ای جدید در صنعت اطلاعات تحت عنوان محتوای الکترونیکی (e_content) گردیده است. در آینده ای نه چندان دور بنیه و دارایی های نرم و فرهنگی ملت است که جایگاه و اقتدار آنها را رقم خواهد زد. پیشرفتهای شگرف علوم و فناوریهای سخت در طول قرن بیستم که به شکوفایی اقصادی جوامع به اصطلاح پیشرفته انجامید، نیازهای ذاتی بشر را تا آنجا ارضا کرد که بتواند به نیازهای عالی تر و نیازهای روحی و روانی خود بپردازد. پاسخ گویی به این نیازها مستلزم توسعه ی شاخه نویسی از علوم و فناوری ها موسوم به علوم و فناوری های نرم و فرهنگی است که هدف آنها شناخت هرچه بیشتر جنبه های ذهنی و روحی انسان و یافتن راههایی به منظور اعتلای ذهنی و روحی او و همچنین تنظیم رابطه بهتر فیمابین او و محیط پیرامون است. محیطی که به اقتضای پیشرفت علوم و فناوری های سخت هر روز پیچیده تر می شود.

پیرو منویات مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه و مدیریت علمی جهت تحقق سند چشم انداز بیست ساله و پاسخگویی به نیازهای کشور و توسعه محتوا و خدمات کار آمد و رقابتی منطبق بر ارزش ها و فرهنگ ایرانی- اسلامی در قلمرو جامعه و همچنین ایجاد اشتغال و به کارگیری ظرفیت های بخش خصوصی و نیز در راستای نیل به اهداف مشترک علمی و آموزشی، در سال 1396 منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی و شرکت دانش بنیان مهندسی شبکه و فناوری اطلاعات تحلیلگران طی تفاهم نامه ای اقدام به تاسیس و راه اندازی پردیس تولید محتوای ربع رشیدی نمودند تا بتوانند بخشی از نیازهای دانشگاهی و فرهنگی کشور را تامین نمایند.

پروژه های جاری

15

تعداد مشتریان

1298

تعداد کاربران

7298

مشتریانی که به ما اعتماد کردند