واحد توزیع محتوا

واحد توزیع محتوا

پیشرفت تکنولوژی باعث شده است تا کاربران انتظارات به روزتر و کارآمدتری داشته باشند. امروزه با رشد فزاینده تعداد کاربران گوشی های هوشمند تلفن همراه میزان استفاده از سرویسهای ارزش افزوده نیز چند برابر شده است. محتوای الکترونیکی یکی از سرویسهای ارزش افزوده می باشد که می تواند به صورت تحت وب و هم به صورت اپلیکیشن مورد استفاده قرار گیرد. در حال حاضر بیش از 8/4 میلیارد مشترک تلفن همراه در سراسر جهان وجود دارد که انتظار می رود تا سال 2020 این عدد به 6 میلیارد مشترک برسد. امروزه یکی از بزرگترین دغدغه تولیدکنندگان و توسعه دهندگان محتوای الکترونیکی، عدم توان فروش محتوا و عدم توان رقابت در بازار می باشد که واحد توزیع محتوای ربع رشیدی توانسته است این مشکل را حل نموده و با فروش و بازاریابی مناسب بازار محتوایی موجب رونق تولید و اشتغالزایی شرکتها و افراد توسعه دهنده حقیقی گردد.