فعالیت بانک های توسعه ای تاثیر مثبتی بر زندگی و اقتصاد مردم دارد

عنوان 20- کریم میرزاخانی معاون مدیر کل بانک توسعه تعاون وی در دیداری دوستانه با اله داد محمد مفرد معاون بازاریابی و هماهنگی شعب و یکی از اعضای هیات مدیره بانک کشاورزی گفت: شبکه بانکی یکی از ارکان اقتصاد کشور و بانکداری است. سیستم یکی از بخش های پیشرو در فناوری های جدید و فرآیندهای جدید است. همزمان با گسترش و پیچیدگی نظام اقتصادی، بانک های کشور در تلاش هستند تا فرآیندهای ایجاد تجهیزات، تخصیص و انتقال وجوه را با کارایی، دقت و سرعت کامل کنند. مأموریت‌هایی فراتر از بانک‌های تجاری و فراتر از نقطه‌نظر سودآوری، اهداف اجتماعی مانند ایجاد اشتغال، رفع فقر، عدالت اجتماعی، بهبود استانداردهای زندگی مردم و حمایت از کارآفرینی را نیز ترویج می‌کنند. در واقع بسیاری از اهداف اجتماعی دولت با فعالیت بانک های توسعه ای قابل تحقق است.

میرزاخانی بیان کرد: در راستای ارتقای ارتباطات و همکاری ها، این دیدارهای صمیمانه با معاونان بازار و مدارس به ویژه در بانک های توسعه ای از اولویت های کاری این معاونت است و افزود: بانک توسعه تعاون و بانک کشاورزی نیز تجربیات و مشکلات مشابهی دارند و می توانند در جهت اشتراک و انتقال دانش و تجربه گام بردارند تا بهترین خدمات را به جامعه و جامعه هدف ارائه دهند. بانک توسعه تعاون و بانک کشاورزی در اجرای طرح بزرگ ملی با اشتغال پایدار روستاها و عشایر دستاورد شایسته ای است و چون این دو بانک در کارگروه های مشترک ویژه عضویت داشتند و همراه با دستگاه های اجرایی هم نظر و هم نظر را داشتند. اجرای موفقیت آمیز طرح در سایر فعالیت های توسعه ای و بانکی جلسات مراکز تحلیلی جهت بحث و تبادل نظر در مورد موضوعات و نظرات. بانک توسعه تعاون وی ادامه داد: در بدو ورود بانک توسعه تعاون به مناطق روستایی و عشایری و واریز وجه به این دو منطقه، همکاران بانک با پروژه های روستایی و عشایری آشنا شدند و با پرداخت اعتبار در این بخش، دانش و تجربیات ارزشمندی در این زمینه در بین مدیریت بانک ایجاد شد و بانکداری اجتماعی است. یکی از ویژگی های مهم و بارز آن است که نظام بانکی را ارتقا داد و ثابت کرد که در رویکرد بانکداری اجتماعی، تمرکز آن تنها سود نیست، بلکه تمرکز آن بر سه بخش سود، مردم و محیط زیست و ویژگی هایی مانند مسئولیت پذیری است. شفافیت، ثبات و پایداری نیز در این بانکداری وجود دارد که حائز اهمیت است.این مقام بانکی تصریح کرد: هدف نهایی بانک های توسعه ای ارائه خدمات بهینه به جامعه و جامعه هدف و فرآیندها و راه های موثر فعالیت اقتصادی مردم است. ارتباط و تعامل می تواند هم افزایی و تبادل تجربیات ایجاد کند و زمینه بهره وری، پیشرفت و توسعه هر چه بیشتر را فراهم کند. اگر بتوانیم در این سیستم وسیع کشاورزی بر زندگی و فعالیت مردم تأثیر مثبت بگذاریم، می‌توان گفت که ما یک بنگاه واقعی هستیم، این ارزش‌آفرینی است، درباره اهمیت آماده‌سازی زمین و نقش آن در توسعه کشاورزی. میرزاخانی گفت: این رویکرد زمینه تعامل سه عنصر انسانی، فضا و فعالیت را فراهم می کند و سازماندهی منطقی فعالیت ها را در حوزه هر اکوسیستم منطقه فراهم می کند. وظایف توسعه اراضی توسعه متوازن، توسعه عادلانه و استفاده بهینه از منابع برای توسعه و پیشرفت مناطق سرزمینی است.

الله دود محمد مفرد معاون بازاریابی و هماهنگی شعب و یکی از اعضای هیات مدیره بانک کشاورزی در این نشست صمیمی گفت: از جمله راهکارهای شناسایی شده برای جذب منابع بانکی، استراتژی مشتری مداری و مستمر و هیجانی است. . ارتباط با مشتریان جدید و قدیم، رویکرد بازاریابی موثر و تجهیز منابع توجه تمامی واحدهای بانک کشاورزی، نحوه سازماندهی کارکنان را به خود جلب می کند که مورد تایید و شناسایی تمامی حاضرین در جلسه قرار گرفت. بانک کشاورزی اعلام کرد: بانک توسعه تعاون با نگرش اصلی خدمات مشتری و جامعه هدف جایگاه مهمی در شبکه بانکی کشور کسب کرده و مشارکت در پروژه های مهم ملی بر تجربه و تجربه موفق بانک افزوده است.

محمد مفرد افزود: بانک ها به ویژه بانک های توسعه ای یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور هستند و بسیاری از فعالیت های نهادهای اجرایی کشور و نهادهای مهم اقتصادی با نقش بانک ها و منابع انسانی معنا و اهمیت پیدا می کند. که در شبکه بانکی حضور دارد، یکی از مهمترین سرمایه های کشور است و علیرغم برخی نظرات درباره بانک ها، بخش بانکی را یکی از مفیدترین، کارآمدترین و استراتژیک ترین بخش های اقتصاد می دانیم. با ظهور فین‌تک‌ها و فرآیندهای جدید کسب‌وکار، بانک‌ها نیز باید خود را در سیستم‌ها و فرآیندهای جدید شناسایی کرده و نقش فعالی داشته باشند، هر بانکی نباید با شرایط جدید کسب‌وکار سازگار شود، تضمین تداوم و حضور موفق نخواهد بود. بخش‌های بانک رویکرد بازاریابی و بسیج منابع دارند، رویکردها و طراحی مشتری برای حفظ مشتری مهم است و واحد اعتبار بانک نیز از رویکرد بازاریابی در پرداخت اموال استفاده می‌کند.

قائم مقام بانک کشاورزی تاکید کرد: بانک کشاورزی به منظور اجرای فرآیندهای جدید در حوزه بانکی واحد بازرگانی ایجاد کرده است و این معاونت شامل بخش های تخصصی ساختار و تحقیقات است و بانک اقدامات زیادی را انجام داده است. پیشرفت در زمینه های جدید از این طریق.

در این دیدار صمیمی که در دفتر معاون بازاریابی و هماهنگی بانک کشاورزی، سید رحمان پور، مدیر مناطق و شعب، حسین سرین، رئیس اداره کل کار با مشتریان و توسعه بازار برگزار شد، و حسن عشقی مدیر اداره کل آموزش و پرورش. بانک توسعه تعاون نظرات و احتمالات خود را بیان کردند.

در ادامه سید رحمان پور مدیر مناطق و شعب بانک توسعه تعاون وی گفت: همکاران شعب این بانک جوان، با انگیزه و دارای تحصیلات دانشگاهی هستند، تجربه خوبی از طرح های ملی دارند و با توجه به برنامه های تحولی و راهبردی رئیس این بانک این اراده وجود دارد. سرمایه انسانی ساف بانک به عنوان قطبی برای تحولات مثبت، می تواند در دوران کنونی و آینده کارنامه خوبی داشته باشد. بانک توسعه تعاون به روز رسانی از شبکه بانکی

رحمان پور در مورد اهمیت سرمایه انسانی وی گفت: اگر نیروی انسانی سازمان در راستای اهداف و راهبردهای سازمان عمل کند به معنای لغوی آن سرمایه انسانی کارکرد خود را دارد. از سال سرمایه انسانی مفهومی اقتصادی است و شامل مجموعه ای از مهارت ها، دانش و آگاهی برای رشد و پرورش استعدادها است. سرمایه انسانی لازم است بانک برای این سرمایه گذاری ارزشمند برنامه ریزی مستمر داشته باشد.حسن اشکی رئیس اداره آموزش و پرورش در ادامه گفت: نیروی انسانی محور اصلی سازمان است و آموزش و انگیزه دو بعد سازمان است. با تسلط بانک در شبکه بانکی و تلاش برای هزینه کردن، می توان از تجربیات این بانک در فرآیندهای آموزشی استفاده کرد. بانک توسعه تعاون مورد استفاده قرار گیرد

آشهی افزود: آموزش خوب یک شبه زندگی ما را تغییر نمی دهد، بلکه یک شبه مسیر زندگی ما را تغییر می دهد. بانک توسعه تعاون وی با همکاری موسسه عالی آموزش بانکداری ایران طرح سنجش و گسترش استعدادها و پرورش مدیران آینده را اجرا کرد و در ادامه حسین سرین سرپرست اداره کل توسعه مشتریان و بازار گفت: تجربه موفق و مشترک دو بانک در زمینه اعتبارات خرد و اعتبار و همچنین جمع بندی تفاهم نامه ها موثر واقع شد و اجرای این تجربه مشترک در سیستم بانکداری آنلاین و الکترونیکی نیز می تواند موثر باشد و شرایط را فراهم کند. که مشتریان به جای مراجعه به شعبه برای یافتن چنین فرصت هایی از بسترهای آنلاین و الکترونیکی بانک استفاده می کنند.

سرین افزود: رضایت مشتری پیش نیاز هر گونه موفقیت بیشتر سازمان است. به عبارت دیگر، رضایت مشتری مهمترین اولویت مدیریت در مقایسه با اهداف دیگر مانند سهم بیشتر از بازار، توسعه محصول و غیره است. مشتریان بر اساس ویژگی های محصول تصمیم نمی گیرند، بلکه تفکر آنها بر اساس مشکلاتی که دارند شکل می گیرد و به دنبال راه حل هستند.

Mara Gomez

کارشناس توییتر متعصب موسیقی. جنرال الکل ماون. علاقه مندان به تلویزیون

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
پرسپولیس، یحیی گل محمدیhandcarpetجواد نکونام، استهلالabt90رتبه بندی معلمقیمت خودرو، بازار خودرویادداشت پژوهشی، خانواده، مؤسسه مطالعات راهبردیسرمایه خارجی، صنایع نیمه هادی، پژوهشکده استراتژیکفصلنامه پژوهشی راهبردهای فرهنگی و اجتماعی، پژوهشکده مطالعات راهبردی و اجتماعیدانشگاه، دانشگاه بوعلی سینو، مرکز مشاوره و سلامت، مشاوره دانشجویی